0517-391078 info@kvf-stanfit.nl

“KVF stanfit, ruim 50 jaar ervaring in roestvaststaal en staal bewerking.”

Ons bedrijf met vakbekwame medewerkers, specialiseert zich in RVS (jachtbeslag) bewerking: het maken van alle soorten relingen, tanks, ankers, bolders, kikkers, doradobeugels, radarpalen en andere vormen van jachtbeslag.

Het gebruik van roestvaststaal in de utiliteitsbouw geeft een moderne uitstraling bijvoorbeeld in combinatie met glas en is zeer duurzaam. Wij vervaardigen trapleuningen voor kantoren, galerijen, RVS balustrade of RVS leuning, radiatoren enz. Tevens worden er regelmatig RVS rekken, beugels, hekwerken e.d. door ons geleverd t.b.v. beurzen en tentoonstellingen.

Sinds 1970 is KVF Stanfit een gedegen partner in de bouw en ontwikkeling van matrijzen voor de kunststof recycling industrie. De ervaring die KVF Stanfit in de loop der jaren heeft opgebouwd wordt door haar klanten zeer gewaardeerd. De in-huis gefabriceerde matrijzen dienen dan ook voor de vervaardiging van halffabricaten dan wel eind fabricaten van gerecycled kunststof die toegepast worden in de Oil en Offshore industrie, Openbare ruimtes en de Grond-, Weg en Waterbouw.

Toeleverancier
Voor het machinaal bewerken van producten beschikken wij over draaibanken, freesmachines en een kotterbank.
Ook voor uw laswerk, knip- en zetwerk, boorwerk, buig- en walswerk kunt u bij ons terecht.

jachtbeslag

RVS jachtbeslag

Maatwerk in jachtbeslag, relingen, preek- en hekstoelen, scepters, handgrepen, zwemtrappen, ankerbeslagen, bolders, touwkluizen, puttingen, davits, de kranen, gangway’s,  water-, vuilwater- en brandstoftanks e.d. Dit kan zowel volgens tekening of door een van onze vakbekwame medewerkers worden ingemeten/op gemald.

matrijzen

Matrijzen

Maatwerk in stalen of aluminium matrijzen/mallen t.b.v. de  kunststof recycling industrie.

woning

Woning- en utiliteitsbouw

Maatwerk in leuningen, balustrades, (wentel)trappen, bordessen, beletteringen e.d. eventueel montage op locatie.

Particulieren
We leveren ook maatwerk aan particulieren Zoals: RVS tafelframes, RVS platen voor afwerking, RVS keukenwerkbladen en achterwanden, RVS trapleuningen. Maar ook het al eerder genoemde RVS jachtbeslag.
KVF Stanfit, is gecertificeerd voor ISO 9001. Dit betekent dat KVF werkt volgens een vastgestelde structuur, zodat interne bedrijfsprocessen goed op orde zijn en de kwaliteit ervan gewaarborgd is. Met het behalen van de certificering toont KVF aan dat er continu gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering met als doel de klanttevredenheid verder te verhogen.
De ISO 9001 norm bepaalt dat het kwaliteitsbeleid en de hieraan gekoppelde doelstellingen beschreven en bekend zijn bij de medewerkers. Dat geldt ook voor de processen die nodig zijn om de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen en te verbeteren.

“Het leveren van goede en betrouwbare dienstverlening en producten staat bij KVF voorop. Klanten moeten weten wat zij van ons kunnen verwachten en dit ook krijgen. Binnen onze organisatie lopen meerdere trajecten om onze services, de onderliggende processen en de organisatie verder te verbeteren en te optimaliseren. Knelpunten zijn onderkend en opgepakt. De norm helpt ons om processen inzichtelijk, beheersbaar en bestuurbaar te maken. Het kwaliteitsmanagementsysteem, dat we conform de ISO 9001 norm hebben geïmplementeerd, maakt onze organisatie beter en efficiënter en daardoor stijgt de betrouwbaarheid.
Na een externe audit heeft KVF een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat het voldoet aan de eisen die vanuit de ISO 9001 norm worden gesteld.